اوقات شرعی به افق مهران

اوقات شرعی به افق مهران

اوقات شرعی به افق مهران امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مهران ساعت 03:35:13
  • طلوع آفتاب مهران ساعت 05:17:49
  • اذان ظهر مهران ساعت 12:28:35
  • غروب آفتاب مهران ساعت 19:38:05
  • اذان مغرب مهران ساعت 19:57:15
  • نیمه شب شرعی مهران ساعت 23:36:39
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مهران
اوقات شرعی کامل به افق مهران تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مهران03:35:13
طلوع آفتاب به افق مهران05:17:49
اذان ظهر به افق مهران12:28:35
غروب آفتاب به افق مهران19:38:05
اذان مغرب به افق مهران19:57:15
نیمه شب شرعی به افق مهران23:36:39

اذان صبح به افق مهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:35:13 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:35:13 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:35:13 است.

غروب آفتاب به افق مهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:35:13 است.

اذان مغرب به افق مهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:35:13 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:35:13 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مهران چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مهران بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا