اوقات شرعی به افق میاندوآب

اوقات شرعی به افق میاندوآب

اوقات شرعی به افق میاندوآب امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح میاندوآب ساعت 03:14:43
  • طلوع آفتاب میاندوآب ساعت 05:07:15
  • اذان ظهر میاندوآب ساعت 12:28:47
  • غروب آفتاب میاندوآب ساعت 19:49:02
  • اذان مغرب میاندوآب ساعت 20:09:32
  • نیمه شب شرعی میاندوآب ساعت 23:31:53
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق میاندوآب
اوقات شرعی کامل به افق میاندوآب تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق میاندوآب03:14:43
طلوع آفتاب به افق میاندوآب05:07:15
اذان ظهر به افق میاندوآب12:28:47
غروب آفتاب به افق میاندوآب19:49:02
اذان مغرب به افق میاندوآب20:09:32
نیمه شب شرعی به افق میاندوآب23:31:53

اذان صبح به افق میاندوآب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق میاندوآب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:43 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق میاندوآب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق میاندوآب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:43 می‌باشد.

اذان ظهر به افق میاندوآب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق میاندوآب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:43 است.

غروب آفتاب به افق میاندوآب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق میاندوآب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:43 است.

اذان مغرب به افق میاندوآب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق میاندوآب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:43 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق میاندوآب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق میاندوآب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:43 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق میاندوآب چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی میاندوآب بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا