اوقات شرعی به افق میانه

اوقات شرعی به افق میانه

اوقات شرعی به افق میانه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح میانه ساعت 03:05:38
  • طلوع آفتاب میانه ساعت 04:59:33
  • اذان ظهر میانه ساعت 12:22:23
  • غروب آفتاب میانه ساعت 19:43:56
  • اذان مغرب میانه ساعت 20:04:36
  • نیمه شب شرعی میانه ساعت 23:24:47
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق میانه
اوقات شرعی کامل به افق میانه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق میانه03:05:38
طلوع آفتاب به افق میانه04:59:33
اذان ظهر به افق میانه12:22:23
غروب آفتاب به افق میانه19:43:56
اذان مغرب به افق میانه20:04:36
نیمه شب شرعی به افق میانه23:24:47

اذان صبح به افق میانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق میانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:38 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق میانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق میانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:38 می‌باشد.

اذان ظهر به افق میانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق میانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:38 است.

غروب آفتاب به افق میانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق میانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:38 است.

اذان مغرب به افق میانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق میانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:38 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق میانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق میانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:38 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق میانه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی میانه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا