اوقات شرعی به افق میبد

اوقات شرعی به افق میبد

اوقات شرعی به افق میبد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح میبد ساعت 03:07:45
  • طلوع آفتاب میبد ساعت 04:48:26
  • اذان ظهر میبد ساعت 11:56:50
  • غروب آفتاب میبد ساعت 19:04:00
  • اذان مغرب میبد ساعت 19:22:54
  • نیمه شب شرعی میبد ساعت 23:05:53
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق میبد
اوقات شرعی کامل به افق میبد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق میبد03:07:45
طلوع آفتاب به افق میبد04:48:26
اذان ظهر به افق میبد11:56:50
غروب آفتاب به افق میبد19:04:00
اذان مغرب به افق میبد19:22:54
نیمه شب شرعی به افق میبد23:05:53

اذان صبح به افق میبد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق میبد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:45 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق میبد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق میبد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:45 می‌باشد.

اذان ظهر به افق میبد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق میبد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:45 است.

غروب آفتاب به افق میبد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق میبد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:45 است.

اذان مغرب به افق میبد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق میبد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:45 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق میبد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق میبد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:45 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق میبد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی میبد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا