اوقات شرعی به افق میناب

اوقات شرعی به افق میناب

اوقات شرعی به افق میناب امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح میناب ساعت 03:16:41
  • طلوع آفتاب میناب ساعت 04:48:45
  • اذان ظهر میناب ساعت 11:44:51
  • غروب آفتاب میناب ساعت 18:39:42
  • اذان مغرب میناب ساعت 18:57:21
  • نیمه شب شرعی میناب ساعت 22:58:12
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق میناب
اوقات شرعی کامل به افق میناب تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق میناب03:16:41
طلوع آفتاب به افق میناب04:48:45
اذان ظهر به افق میناب11:44:51
غروب آفتاب به افق میناب18:39:42
اذان مغرب به افق میناب18:57:21
نیمه شب شرعی به افق میناب22:58:12

اذان صبح به افق میناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق میناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:41 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق میناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق میناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:41 می‌باشد.

اذان ظهر به افق میناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق میناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:41 است.

غروب آفتاب به افق میناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق میناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:41 است.

اذان مغرب به افق میناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق میناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:41 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق میناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق میناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:41 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق میناب چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی میناب بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا