اوقات شرعی به افق مینودشت

اوقات شرعی به افق مینودشت

اوقات شرعی به افق مینودشت امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مینودشت ساعت 02:35:46
  • طلوع آفتاب مینودشت ساعت 04:29:08
  • اذان ظهر مینودشت ساعت 11:51:29
  • غروب آفتاب مینودشت ساعت 19:12:35
  • اذان مغرب مینودشت ساعت 19:33:10
  • نیمه شب شرعی مینودشت ساعت 22:54:11
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مینودشت
اوقات شرعی کامل به افق مینودشت تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مینودشت02:35:46
طلوع آفتاب به افق مینودشت04:29:08
اذان ظهر به افق مینودشت11:51:29
غروب آفتاب به افق مینودشت19:12:35
اذان مغرب به افق مینودشت19:33:10
نیمه شب شرعی به افق مینودشت22:54:11

اذان صبح به افق مینودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مینودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:35:46 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مینودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مینودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:35:46 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مینودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مینودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:35:46 است.

غروب آفتاب به افق مینودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مینودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:35:46 است.

اذان مغرب به افق مینودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مینودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:35:46 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مینودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مینودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:35:46 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مینودشت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مینودشت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا