اوقات شرعی به افق نجف‌آباد

اوقات شرعی به افق نجف‌آباد

اوقات شرعی به افق نجف‌آباد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نجف‌آباد ساعت 03:16:20
  • طلوع آفتاب نجف‌آباد ساعت 04:57:57
  • اذان ظهر نجف‌آباد ساعت 12:07:31
  • غروب آفتاب نجف‌آباد ساعت 19:15:51
  • اذان مغرب نجف‌آباد ساعت 19:34:53
  • نیمه شب شرعی نجف‌آباد ساعت 23:16:06
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نجف‌آباد
اوقات شرعی کامل به افق نجف‌آباد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نجف‌آباد03:16:20
طلوع آفتاب به افق نجف‌آباد04:57:57
اذان ظهر به افق نجف‌آباد12:07:31
غروب آفتاب به افق نجف‌آباد19:15:51
اذان مغرب به افق نجف‌آباد19:34:53
نیمه شب شرعی به افق نجف‌آباد23:16:06

اذان صبح به افق نجف‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نجف‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نجف‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نجف‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نجف‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نجف‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 است.

غروب آفتاب به افق نجف‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نجف‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 است.

اذان مغرب به افق نجف‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نجف‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نجف‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نجف‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نجف‌آباد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نجف‌آباد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا