اوقات شرعی به افق نطنز

اوقات شرعی به افق نطنز

اوقات شرعی به افق نطنز امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نطنز ساعت 03:09:11
  • طلوع آفتاب نطنز ساعت 04:52:44
  • اذان ظهر نطنز ساعت 12:04:40
  • غروب آفتاب نطنز ساعت 19:15:24
  • اذان مغرب نطنز ساعت 19:34:43
  • نیمه شب شرعی نطنز ساعت 23:12:18
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نطنز
اوقات شرعی کامل به افق نطنز تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نطنز03:09:11
طلوع آفتاب به افق نطنز04:52:44
اذان ظهر به افق نطنز12:04:40
غروب آفتاب به افق نطنز19:15:24
اذان مغرب به افق نطنز19:34:43
نیمه شب شرعی به افق نطنز23:12:18

اذان صبح به افق نطنز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نطنز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:09:11 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نطنز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نطنز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:09:11 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نطنز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نطنز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:09:11 است.

غروب آفتاب به افق نطنز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نطنز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:09:11 است.

اذان مغرب به افق نطنز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نطنز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:09:11 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نطنز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نطنز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:09:11 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نطنز چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نطنز بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا