اوقات شرعی به افق نقده

اوقات شرعی به افق نقده

اوقات شرعی به افق نقده امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نقده ساعت 03:17:17
  • طلوع آفتاب نقده ساعت 05:09:49
  • اذان ظهر نقده ساعت 12:31:22
  • غروب آفتاب نقده ساعت 19:51:40
  • اذان مغرب نقده ساعت 20:12:09
  • نیمه شب شرعی نقده ساعت 23:34:29
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نقده
اوقات شرعی کامل به افق نقده تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نقده03:17:17
طلوع آفتاب به افق نقده05:09:49
اذان ظهر به افق نقده12:31:22
غروب آفتاب به افق نقده19:51:40
اذان مغرب به افق نقده20:12:09
نیمه شب شرعی به افق نقده23:34:29

اذان صبح به افق نقده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نقده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:17 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نقده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نقده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:17 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نقده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نقده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:17 است.

غروب آفتاب به افق نقده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نقده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:17 است.

اذان مغرب به افق نقده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نقده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:17 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نقده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نقده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:17 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نقده چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نقده بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا