اوقات شرعی به افق نمین

اوقات شرعی به افق نمین

اوقات شرعی به افق نمین امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نمین ساعت 02:55:44
  • طلوع آفتاب نمین ساعت 04:53:06
  • اذان ظهر نمین ساعت 12:19:07
  • غروب آفتاب نمین ساعت 19:43:54
  • اذان مغرب نمین ساعت 20:04:59
  • نیمه شب شرعی نمین ساعت 23:19:49
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نمین
اوقات شرعی کامل به افق نمین تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نمین02:55:44
طلوع آفتاب به افق نمین04:53:06
اذان ظهر به افق نمین12:19:07
غروب آفتاب به افق نمین19:43:54
اذان مغرب به افق نمین20:04:59
نیمه شب شرعی به افق نمین23:19:49

اذان صبح به افق نمین در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نمین امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:44 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نمین در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نمین امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:44 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نمین در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نمین امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:44 است.

غروب آفتاب به افق نمین در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نمین امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:44 است.

اذان مغرب به افق نمین در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نمین امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:44 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نمین در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نمین امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:44 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نمین چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نمین بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا