اوقات شرعی به افق نهاوند

اوقات شرعی به افق نهاوند

اوقات شرعی به افق نهاوند امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نهاوند ساعت 03:20:53
  • طلوع آفتاب نهاوند ساعت 05:05:59
  • اذان ظهر نهاوند ساعت 12:19:39
  • غروب آفتاب نهاوند ساعت 19:32:04
  • اذان مغرب نهاوند ساعت 19:51:35
  • نیمه شب شرعی نهاوند ساعت 23:26:29
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نهاوند
اوقات شرعی کامل به افق نهاوند تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نهاوند03:20:53
طلوع آفتاب به افق نهاوند05:05:59
اذان ظهر به افق نهاوند12:19:39
غروب آفتاب به افق نهاوند19:32:04
اذان مغرب به افق نهاوند19:51:35
نیمه شب شرعی به افق نهاوند23:26:29

اذان صبح به افق نهاوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نهاوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:53 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نهاوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نهاوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:53 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نهاوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نهاوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:53 است.

غروب آفتاب به افق نهاوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نهاوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:53 است.

اذان مغرب به افق نهاوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نهاوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:53 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نهاوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نهاوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:53 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نهاوند چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نهاوند بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا