اوقات شرعی به افق نهبندان

اوقات شرعی به افق نهبندان

اوقات شرعی به افق نهبندان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نهبندان ساعت 02:47:01
  • طلوع آفتاب نهبندان ساعت 04:26:22
  • اذان ظهر نهبندان ساعت 11:33:03
  • غروب آفتاب نهبندان ساعت 18:38:28
  • اذان مغرب نهبندان ساعت 18:57:11
  • نیمه شب شرعی نهبندان ساعت 22:42:45
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نهبندان
اوقات شرعی کامل به افق نهبندان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نهبندان02:47:01
طلوع آفتاب به افق نهبندان04:26:22
اذان ظهر به افق نهبندان11:33:03
غروب آفتاب به افق نهبندان18:38:28
اذان مغرب به افق نهبندان18:57:11
نیمه شب شرعی به افق نهبندان22:42:45

اذان صبح به افق نهبندان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نهبندان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:47:01 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نهبندان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نهبندان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:47:01 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نهبندان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نهبندان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:47:01 است.

غروب آفتاب به افق نهبندان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نهبندان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:47:01 است.

اذان مغرب به افق نهبندان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نهبندان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:47:01 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نهبندان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نهبندان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:47:01 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نهبندان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نهبندان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا