اوقات شرعی به افق نورآباد ممسنی

اوقات شرعی به افق نورآباد ممسنی

اوقات شرعی به افق نورآباد ممسنی امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نورآباد ممسنی ساعت 03:26:32
  • طلوع آفتاب نورآباد ممسنی ساعت 05:03:03
  • اذان ظهر نورآباد ممسنی ساعت 12:05:51
  • غروب آفتاب نورآباد ممسنی ساعت 19:07:24
  • اذان مغرب نورآباد ممسنی ساعت 19:25:42
  • نیمه شب شرعی نورآباد ممسنی ساعت 23:16:58
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نورآباد ممسنی
اوقات شرعی کامل به افق نورآباد ممسنی تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نورآباد ممسنی03:26:32
طلوع آفتاب به افق نورآباد ممسنی05:03:03
اذان ظهر به افق نورآباد ممسنی12:05:51
غروب آفتاب به افق نورآباد ممسنی19:07:24
اذان مغرب به افق نورآباد ممسنی19:25:42
نیمه شب شرعی به افق نورآباد ممسنی23:16:58

اذان صبح به افق نورآباد ممسنی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نورآباد ممسنی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:32 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نورآباد ممسنی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نورآباد ممسنی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:32 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نورآباد ممسنی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نورآباد ممسنی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:32 است.

غروب آفتاب به افق نورآباد ممسنی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نورآباد ممسنی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:32 است.

اذان مغرب به افق نورآباد ممسنی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نورآباد ممسنی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:32 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نورآباد ممسنی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نورآباد ممسنی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:32 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نورآباد ممسنی چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نورآباد ممسنی بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا