اوقات شرعی به افق نوشهر

اوقات شرعی به افق نوشهر

اوقات شرعی به افق نوشهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نوشهر ساعت 02:55:03
  • طلوع آفتاب نوشهر ساعت 04:46:38
  • اذان ظهر نوشهر ساعت 12:07:13
  • غروب آفتاب نوشهر ساعت 19:26:32
  • اذان مغرب نوشهر ساعت 19:46:54
  • نیمه شب شرعی نوشهر ساعت 23:10:48
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نوشهر
اوقات شرعی کامل به افق نوشهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نوشهر02:55:03
طلوع آفتاب به افق نوشهر04:46:38
اذان ظهر به افق نوشهر12:07:13
غروب آفتاب به افق نوشهر19:26:32
اذان مغرب به افق نوشهر19:46:54
نیمه شب شرعی به افق نوشهر23:10:48

اذان صبح به افق نوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:03 است.

غروب آفتاب به افق نوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:03 است.

اذان مغرب به افق نوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:55:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نوشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نوشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا