اوقات شرعی به افق نی‌ریز

اوقات شرعی به افق نی‌ریز

اوقات شرعی به افق نی‌ریز امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نی‌ریز ساعت 03:18:46
  • طلوع آفتاب نی‌ریز ساعت 04:54:02
  • اذان ظهر نی‌ریز ساعت 11:55:04
  • غروب آفتاب نی‌ریز ساعت 18:54:54
  • اذان مغرب نی‌ریز ساعت 19:13:02
  • نیمه شب شرعی نی‌ریز ساعت 23:06:50
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نی‌ریز
اوقات شرعی کامل به افق نی‌ریز تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نی‌ریز03:18:46
طلوع آفتاب به افق نی‌ریز04:54:02
اذان ظهر به افق نی‌ریز11:55:04
غروب آفتاب به افق نی‌ریز18:54:54
اذان مغرب به افق نی‌ریز19:13:02
نیمه شب شرعی به افق نی‌ریز23:06:50

اذان صبح به افق نی‌ریز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نی‌ریز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:46 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نی‌ریز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نی‌ریز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:46 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نی‌ریز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نی‌ریز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:46 است.

غروب آفتاب به افق نی‌ریز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نی‌ریز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:46 است.

اذان مغرب به افق نی‌ریز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نی‌ریز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:46 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نی‌ریز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نی‌ریز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:46 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نی‌ریز چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نی‌ریز بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا