اوقات شرعی به افق نیشابور

اوقات شرعی به افق نیشابور

اوقات شرعی به افق نیشابور امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نیشابور ساعت 02:28:24
  • طلوع آفتاب نیشابور ساعت 04:18:41
  • اذان ظهر نیشابور ساعت 11:37:58
  • غروب آفتاب نیشابور ساعت 18:55:59
  • اذان مغرب نیشابور ساعت 19:16:11
  • نیمه شب شرعی نیشابور ساعت 22:42:12
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نیشابور
اوقات شرعی کامل به افق نیشابور تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نیشابور02:28:24
طلوع آفتاب به افق نیشابور04:18:41
اذان ظهر به افق نیشابور11:37:58
غروب آفتاب به افق نیشابور18:55:59
اذان مغرب به افق نیشابور19:16:11
نیمه شب شرعی به افق نیشابور22:42:12

اذان صبح به افق نیشابور در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نیشابور امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:24 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نیشابور در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نیشابور امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:24 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نیشابور در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نیشابور امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:24 است.

غروب آفتاب به افق نیشابور در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نیشابور امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:24 است.

اذان مغرب به افق نیشابور در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نیشابور امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:24 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نیشابور در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نیشابور امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:24 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نیشابور چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نیشابور بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا