اوقات شرعی به افق نیک‌شهر

اوقات شرعی به افق نیک‌شهر

اوقات شرعی به افق نیک‌شهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح نیک‌شهر ساعت 03:07:28
  • طلوع آفتاب نیک‌شهر ساعت 04:38:18
  • اذان ظهر نیک‌شهر ساعت 11:32:20
  • غروب آفتاب نیک‌شهر ساعت 18:25:07
  • اذان مغرب نیک‌شهر ساعت 18:42:35
  • نیمه شب شرعی نیک‌شهر ساعت 22:46:18
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق نیک‌شهر
اوقات شرعی کامل به افق نیک‌شهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق نیک‌شهر03:07:28
طلوع آفتاب به افق نیک‌شهر04:38:18
اذان ظهر به افق نیک‌شهر11:32:20
غروب آفتاب به افق نیک‌شهر18:25:07
اذان مغرب به افق نیک‌شهر18:42:35
نیمه شب شرعی به افق نیک‌شهر22:46:18

اذان صبح به افق نیک‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق نیک‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:28 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق نیک‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق نیک‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:28 می‌باشد.

اذان ظهر به افق نیک‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق نیک‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:28 است.

غروب آفتاب به افق نیک‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق نیک‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:28 است.

اذان مغرب به افق نیک‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق نیک‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:28 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق نیک‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق نیک‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:28 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق نیک‌شهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی نیک‌شهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا