اوقات شرعی به افق هریس

اوقات شرعی به افق هریس

اوقات شرعی به افق هریس امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح هریس ساعت 03:02:40
  • طلوع آفتاب هریس ساعت 04:59:15
  • اذان ظهر هریس ساعت 12:24:32
  • غروب آفتاب هریس ساعت 19:48:33
  • اذان مغرب هریس ساعت 20:09:33
  • نیمه شب شرعی هریس ساعت 23:25:37
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق هریس
اوقات شرعی کامل به افق هریس تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق هریس03:02:40
طلوع آفتاب به افق هریس04:59:15
اذان ظهر به افق هریس12:24:32
غروب آفتاب به افق هریس19:48:33
اذان مغرب به افق هریس20:09:33
نیمه شب شرعی به افق هریس23:25:37

اذان صبح به افق هریس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق هریس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:40 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق هریس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق هریس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:40 می‌باشد.

اذان ظهر به افق هریس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق هریس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:40 است.

غروب آفتاب به افق هریس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق هریس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:40 است.

اذان مغرب به افق هریس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق هریس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:40 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق هریس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق هریس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:40 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق هریس چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی هریس بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا