اوقات شرعی به افق هشترود

اوقات شرعی به افق هشترود

اوقات شرعی به افق هشترود امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح هشترود ساعت 03:07:31
  • طلوع آفتاب هشترود ساعت 05:01:40
  • اذان ظهر هشترود ساعت 12:24:46
  • غروب آفتاب هشترود ساعت 19:46:36
  • اذان مغرب هشترود ساعت 20:07:18
  • نیمه شب شرعی هشترود ساعت 23:27:04
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق هشترود
اوقات شرعی کامل به افق هشترود تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق هشترود03:07:31
طلوع آفتاب به افق هشترود05:01:40
اذان ظهر به افق هشترود12:24:46
غروب آفتاب به افق هشترود19:46:36
اذان مغرب به افق هشترود20:07:18
نیمه شب شرعی به افق هشترود23:27:04

اذان صبح به افق هشترود در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق هشترود امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:31 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق هشترود در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق هشترود امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:31 می‌باشد.

اذان ظهر به افق هشترود در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق هشترود امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:31 است.

غروب آفتاب به افق هشترود در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق هشترود امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:31 است.

اذان مغرب به افق هشترود در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق هشترود امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:31 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق هشترود در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق هشترود امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:31 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق هشترود چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی هشترود بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا