اوقات شرعی به افق همدان

اوقات شرعی به افق همدان

اوقات شرعی به افق همدان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح همدان ساعت 03:17:15
  • طلوع آفتاب همدان ساعت 05:03:49
  • اذان ظهر همدان ساعت 12:19:08
  • غروب آفتاب همدان ساعت 19:33:12
  • اذان مغرب همدان ساعت 19:52:54
  • نیمه شب شرعی همدان ساعت 23:25:14
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق همدان
اوقات شرعی کامل به افق همدان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق همدان03:17:15
طلوع آفتاب به افق همدان05:03:49
اذان ظهر به افق همدان12:19:08
غروب آفتاب به افق همدان19:33:12
اذان مغرب به افق همدان19:52:54
نیمه شب شرعی به افق همدان23:25:14

اذان صبح به افق همدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق همدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق همدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق همدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق همدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق همدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:15 است.

غروب آفتاب به افق همدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق همدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:15 است.

اذان مغرب به افق همدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق همدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق همدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق همدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق همدان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی همدان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا