اوقات شرعی به افق ورامین

اوقات شرعی به افق ورامین

اوقات شرعی به افق ورامین امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ورامین ساعت 03:01:33
  • طلوع آفتاب ورامین ساعت 04:49:28
  • اذان ظهر ورامین ساعت 12:06:17
  • غروب آفتاب ورامین ساعت 19:21:51
  • اذان مغرب ورامین ساعت 19:41:45
  • نیمه شب شرعی ورامین ساعت 23:11:42
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ورامین
اوقات شرعی کامل به افق ورامین تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ورامین03:01:33
طلوع آفتاب به افق ورامین04:49:28
اذان ظهر به افق ورامین12:06:17
غروب آفتاب به افق ورامین19:21:51
اذان مغرب به افق ورامین19:41:45
نیمه شب شرعی به افق ورامین23:11:42

اذان صبح به افق ورامین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ورامین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:33 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ورامین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ورامین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:33 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ورامین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ورامین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:33 است.

غروب آفتاب به افق ورامین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ورامین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:33 است.

اذان مغرب به افق ورامین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ورامین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:33 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ورامین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ورامین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:33 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ورامین چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ورامین بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا