اوقات شرعی به افق پارس‌آباد

اوقات شرعی به افق پارس‌آباد

اوقات شرعی به افق پارس‌آباد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح پارس‌آباد ساعت 02:49:54
  • طلوع آفتاب پارس‌آباد ساعت 04:51:44
  • اذان ظهر پارس‌آباد ساعت 12:21:30
  • غروب آفتاب پارس‌آباد ساعت 19:49:59
  • اذان مغرب پارس‌آباد ساعت 20:11:37
  • نیمه شب شرعی پارس‌آباد ساعت 23:19:57
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق پارس‌آباد
اوقات شرعی کامل به افق پارس‌آباد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق پارس‌آباد02:49:54
طلوع آفتاب به افق پارس‌آباد04:51:44
اذان ظهر به افق پارس‌آباد12:21:30
غروب آفتاب به افق پارس‌آباد19:49:59
اذان مغرب به افق پارس‌آباد20:11:37
نیمه شب شرعی به افق پارس‌آباد23:19:57

اذان صبح به افق پارس‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق پارس‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:54 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق پارس‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق پارس‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:54 می‌باشد.

اذان ظهر به افق پارس‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق پارس‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:54 است.

غروب آفتاب به افق پارس‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق پارس‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:54 است.

اذان مغرب به افق پارس‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق پارس‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:54 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق پارس‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق پارس‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:54 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق پارس‌آباد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی پارس‌آباد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا