اوقات شرعی به افق پاوه

اوقات شرعی به افق پاوه

اوقات شرعی به افق پاوه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح پاوه ساعت 03:24:37
  • طلوع آفتاب پاوه ساعت 05:11:47
  • اذان ظهر پاوه ساعت 12:27:47
  • غروب آفتاب پاوه ساعت 19:42:30
  • اذان مغرب پاوه ساعت 20:02:18
  • نیمه شب شرعی پاوه ساعت 23:33:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق پاوه
اوقات شرعی کامل به افق پاوه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق پاوه03:24:37
طلوع آفتاب به افق پاوه05:11:47
اذان ظهر به افق پاوه12:27:47
غروب آفتاب به افق پاوه19:42:30
اذان مغرب به افق پاوه20:02:18
نیمه شب شرعی به افق پاوه23:33:34

اذان صبح به افق پاوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق پاوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:37 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق پاوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق پاوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:37 می‌باشد.

اذان ظهر به افق پاوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق پاوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:37 است.

غروب آفتاب به افق پاوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق پاوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:37 است.

اذان مغرب به افق پاوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق پاوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:37 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق پاوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق پاوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:37 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق پاوه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی پاوه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا