اوقات شرعی به افق پاکدشت

اوقات شرعی به افق پاکدشت

اوقات شرعی به افق پاکدشت امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح پاکدشت ساعت 03:00:41
  • طلوع آفتاب پاکدشت ساعت 04:49:01
  • اذان ظهر پاکدشت ساعت 12:06:17
  • غروب آفتاب پاکدشت ساعت 19:22:18
  • اذان مغرب پاکدشت ساعت 19:42:15
  • نیمه شب شرعی پاکدشت ساعت 23:11:30
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق پاکدشت
اوقات شرعی کامل به افق پاکدشت تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق پاکدشت03:00:41
طلوع آفتاب به افق پاکدشت04:49:01
اذان ظهر به افق پاکدشت12:06:17
غروب آفتاب به افق پاکدشت19:22:18
اذان مغرب به افق پاکدشت19:42:15
نیمه شب شرعی به افق پاکدشت23:11:30

اذان صبح به افق پاکدشت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق پاکدشت امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:41 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق پاکدشت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق پاکدشت امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:41 می‌باشد.

اذان ظهر به افق پاکدشت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق پاکدشت امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:41 است.

غروب آفتاب به افق پاکدشت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق پاکدشت امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:41 است.

اذان مغرب به افق پاکدشت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق پاکدشت امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:41 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق پاکدشت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق پاکدشت امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:41 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق پاکدشت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی پاکدشت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا