اوقات شرعی به افق پلدختر

اوقات شرعی به افق پلدختر

اوقات شرعی به افق پلدختر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح پلدختر ساعت 03:30:14
  • طلوع آفتاب پلدختر ساعت 05:12:48
  • اذان ظهر پلدختر ساعت 12:23:30
  • غروب آفتاب پلدختر ساعت 19:32:57
  • اذان مغرب پلدختر ساعت 19:52:06
  • نیمه شب شرعی پلدختر ساعت 23:31:36
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق پلدختر
اوقات شرعی کامل به افق پلدختر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق پلدختر03:30:14
طلوع آفتاب به افق پلدختر05:12:48
اذان ظهر به افق پلدختر12:23:30
غروب آفتاب به افق پلدختر19:32:57
اذان مغرب به افق پلدختر19:52:06
نیمه شب شرعی به افق پلدختر23:31:36

اذان صبح به افق پلدختر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق پلدختر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:14 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق پلدختر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق پلدختر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:14 می‌باشد.

اذان ظهر به افق پلدختر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق پلدختر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:14 است.

غروب آفتاب به افق پلدختر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق پلدختر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:14 است.

اذان مغرب به افق پلدختر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق پلدختر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:14 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق پلدختر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق پلدختر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:14 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق پلدختر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی پلدختر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا