اوقات شرعی به افق چابهار

اوقات شرعی به افق چابهار

اوقات شرعی به افق چابهار امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح چابهار ساعت 03:08:03
  • طلوع آفتاب چابهار ساعت 04:37:44
  • اذان ظهر چابهار ساعت 11:29:47
  • غروب آفتاب چابهار ساعت 18:20:39
  • اذان مغرب چابهار ساعت 18:37:56
  • نیمه شب شرعی چابهار ساعت 22:44:21
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق چابهار
اوقات شرعی کامل به افق چابهار تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق چابهار03:08:03
طلوع آفتاب به افق چابهار04:37:44
اذان ظهر به افق چابهار11:29:47
غروب آفتاب به افق چابهار18:20:39
اذان مغرب به افق چابهار18:37:56
نیمه شب شرعی به افق چابهار22:44:21

اذان صبح به افق چابهار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق چابهار امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:08:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق چابهار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق چابهار امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:08:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق چابهار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق چابهار امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:08:03 است.

غروب آفتاب به افق چابهار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق چابهار امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:08:03 است.

اذان مغرب به افق چابهار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق چابهار امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:08:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق چابهار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق چابهار امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:08:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق چابهار چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی چابهار بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا