اوقات شرعی به افق چالوس

اوقات شرعی به افق چالوس

اوقات شرعی به افق چالوس امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح چالوس ساعت 02:54:10
  • طلوع آفتاب چالوس ساعت 04:45:51
  • اذان ظهر چالوس ساعت 12:06:35
  • غروب آفتاب چالوس ساعت 19:26:08
  • اذان مغرب چالوس ساعت 19:46:32
  • نیمه شب شرعی چالوس ساعت 23:10:09
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق چالوس
اوقات شرعی کامل به افق چالوس تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق چالوس02:54:10
طلوع آفتاب به افق چالوس04:45:51
اذان ظهر به افق چالوس12:06:35
غروب آفتاب به افق چالوس19:26:08
اذان مغرب به افق چالوس19:46:32
نیمه شب شرعی به افق چالوس23:10:09

اذان صبح به افق چالوس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق چالوس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:54:10 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق چالوس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق چالوس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:54:10 می‌باشد.

اذان ظهر به افق چالوس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق چالوس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:54:10 است.

غروب آفتاب به افق چالوس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق چالوس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:54:10 است.

اذان مغرب به افق چالوس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق چالوس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:54:10 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق چالوس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق چالوس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:54:10 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق چالوس چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی چالوس بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا