اوقات شرعی به افق کازرون

اوقات شرعی به افق کازرون

اوقات شرعی به افق کازرون امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کازرون ساعت 03:28:45
  • طلوع آفتاب کازرون ساعت 05:04:37
  • اذان ظهر کازرون ساعت 12:06:30
  • غروب آفتاب کازرون ساعت 19:07:07
  • اذان مغرب کازرون ساعت 19:25:20
  • نیمه شب شرعی کازرون ساعت 23:17:56
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کازرون
اوقات شرعی کامل به افق کازرون تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کازرون03:28:45
طلوع آفتاب به افق کازرون05:04:37
اذان ظهر به افق کازرون12:06:30
غروب آفتاب به افق کازرون19:07:07
اذان مغرب به افق کازرون19:25:20
نیمه شب شرعی به افق کازرون23:17:56

اذان صبح به افق کازرون در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کازرون امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:45 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کازرون در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کازرون امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:45 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کازرون در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کازرون امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:45 است.

غروب آفتاب به افق کازرون در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کازرون امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:45 است.

اذان مغرب به افق کازرون در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کازرون امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:45 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کازرون در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کازرون امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:45 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کازرون چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کازرون بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا