اوقات شرعی به افق کاشان

اوقات شرعی به افق کاشان

اوقات شرعی به افق کاشان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کاشان ساعت 03:09:28
  • طلوع آفتاب کاشان ساعت 04:54:05
  • اذان ظهر کاشان ساعت 12:07:14
  • غروب آفتاب کاشان ساعت 19:19:09
  • اذان مغرب کاشان ساعت 19:38:36
  • نیمه شب شرعی کاشان ساعت 23:14:19
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کاشان
اوقات شرعی کامل به افق کاشان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کاشان03:09:28
طلوع آفتاب به افق کاشان04:54:05
اذان ظهر به افق کاشان12:07:14
غروب آفتاب به افق کاشان19:19:09
اذان مغرب به افق کاشان19:38:36
نیمه شب شرعی به افق کاشان23:14:19

اذان صبح به افق کاشان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کاشان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:28 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کاشان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کاشان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:28 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کاشان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کاشان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:28 است.

غروب آفتاب به افق کاشان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کاشان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:28 است.

اذان مغرب به افق کاشان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کاشان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:28 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کاشان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کاشان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:28 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کاشان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کاشان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا