اوقات شرعی به افق کاشمر

اوقات شرعی به افق کاشمر

اوقات شرعی به افق کاشمر امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کاشمر ساعت 02:33:45
  • طلوع آفتاب کاشمر ساعت 04:21:37
  • اذان ظهر کاشمر ساعت 11:38:26
  • غروب آفتاب کاشمر ساعت 18:54:02
  • اذان مغرب کاشمر ساعت 19:13:56
  • نیمه شب شرعی کاشمر ساعت 22:43:54
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کاشمر
اوقات شرعی کامل به افق کاشمر تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کاشمر02:33:45
طلوع آفتاب به افق کاشمر04:21:37
اذان ظهر به افق کاشمر11:38:26
غروب آفتاب به افق کاشمر18:54:02
اذان مغرب به افق کاشمر19:13:56
نیمه شب شرعی به افق کاشمر22:43:54

اذان صبح به افق کاشمر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کاشمر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:33:45 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کاشمر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کاشمر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:33:45 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کاشمر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کاشمر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:33:45 است.

غروب آفتاب به افق کاشمر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کاشمر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:33:45 است.

اذان مغرب به افق کاشمر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کاشمر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:33:45 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کاشمر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کاشمر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:33:45 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کاشمر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کاشمر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا