اوقات شرعی به افق کرج

اوقات شرعی به افق کرج

اوقات شرعی به افق کرج امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کرج ساعت 03:04:56
  • طلوع آفتاب کرج ساعت 04:53:19
  • اذان ظهر کرج ساعت 12:10:38
  • غروب آفتاب کرج ساعت 19:26:43
  • اذان مغرب کرج ساعت 19:46:41
  • نیمه شب شرعی کرج ساعت 23:15:50
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کرج
اوقات شرعی کامل به افق کرج تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کرج03:04:56
طلوع آفتاب به افق کرج04:53:19
اذان ظهر به افق کرج12:10:38
غروب آفتاب به افق کرج19:26:43
اذان مغرب به افق کرج19:46:41
نیمه شب شرعی به افق کرج23:15:50

اذان صبح به افق کرج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کرج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:56 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کرج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کرج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:56 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کرج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کرج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:56 است.

غروب آفتاب به افق کرج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کرج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:56 است.

اذان مغرب به افق کرج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کرج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:56 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کرج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کرج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:56 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کرج چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کرج بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا