اوقات شرعی به افق کردکوی

اوقات شرعی به افق کردکوی

اوقات شرعی به افق کردکوی امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کردکوی ساعت 02:43:47
  • طلوع آفتاب کردکوی ساعت 04:35:47
  • اذان ظهر کردکوی ساعت 11:56:46
  • غروب آفتاب کردکوی ساعت 19:16:30
  • اذان مغرب کردکوی ساعت 19:36:56
  • نیمه شب شرعی کردکوی ساعت 23:00:09
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کردکوی
اوقات شرعی کامل به افق کردکوی تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کردکوی02:43:47
طلوع آفتاب به افق کردکوی04:35:47
اذان ظهر به افق کردکوی11:56:46
غروب آفتاب به افق کردکوی19:16:30
اذان مغرب به افق کردکوی19:36:56
نیمه شب شرعی به افق کردکوی23:00:09

اذان صبح به افق کردکوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کردکوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:47 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کردکوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کردکوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:47 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کردکوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کردکوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:47 است.

غروب آفتاب به افق کردکوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کردکوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:47 است.

اذان مغرب به افق کردکوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کردکوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:47 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کردکوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کردکوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:47 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کردکوی چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کردکوی بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا