اوقات شرعی به افق کرمانشاه

اوقات شرعی به افق کرمانشاه

اوقات شرعی به افق کرمانشاه امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کرمانشاه ساعت 03:24:36
  • طلوع آفتاب کرمانشاه ساعت 05:10:01
  • اذان ظهر کرمانشاه ساعت 12:24:07
  • غروب آفتاب کرمانشاه ساعت 19:37:01
  • اذان مغرب کرمانشاه ساعت 19:56:34
  • نیمه شب شرعی کرمانشاه ساعت 23:30:49
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کرمانشاه
اوقات شرعی کامل به افق کرمانشاه تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کرمانشاه03:24:36
طلوع آفتاب به افق کرمانشاه05:10:01
اذان ظهر به افق کرمانشاه12:24:07
غروب آفتاب به افق کرمانشاه19:37:01
اذان مغرب به افق کرمانشاه19:56:34
نیمه شب شرعی به افق کرمانشاه23:30:49

اذان صبح به افق کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کرمانشاه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:24:36 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کرمانشاه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:24:36 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کرمانشاه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:24:36 است.

غروب آفتاب به افق کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کرمانشاه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:24:36 است.

اذان مغرب به افق کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کرمانشاه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:24:36 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کرمانشاه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:24:36 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کرمانشاه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کرمانشاه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا