اوقات شرعی به افق کرمان

اوقات شرعی به افق کرمان

اوقات شرعی به افق کرمان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کرمان ساعت 03:04:19
  • طلوع آفتاب کرمان ساعت 04:41:22
  • اذان ظهر کرمان ساعت 11:44:56
  • غروب آفتاب کرمان ساعت 18:47:14
  • اذان مغرب کرمان ساعت 19:05:37
  • نیمه شب شرعی کرمان ساعت 22:55:47
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کرمان
اوقات شرعی کامل به افق کرمان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کرمان03:04:19
طلوع آفتاب به افق کرمان04:41:22
اذان ظهر به افق کرمان11:44:56
غروب آفتاب به افق کرمان18:47:14
اذان مغرب به افق کرمان19:05:37
نیمه شب شرعی به افق کرمان22:55:47

اذان صبح به افق کرمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کرمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:19 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کرمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کرمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:19 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کرمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کرمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:19 است.

غروب آفتاب به افق کرمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کرمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:19 است.

اذان مغرب به افق کرمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کرمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:19 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کرمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کرمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:19 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کرمان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کرمان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا