اوقات شرعی به افق کنگاور

اوقات شرعی به افق کنگاور

اوقات شرعی به افق کنگاور امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کنگاور ساعت 03:20:44
  • طلوع آفتاب کنگاور ساعت 05:06:36
  • اذان ظهر کنگاور ساعت 12:21:10
  • غروب آفتاب کنگاور ساعت 19:34:29
  • اذان مغرب کنگاور ساعت 19:54:06
  • نیمه شب شرعی کنگاور ساعت 23:27:37
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کنگاور
اوقات شرعی کامل به افق کنگاور تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کنگاور03:20:44
طلوع آفتاب به افق کنگاور05:06:36
اذان ظهر به افق کنگاور12:21:10
غروب آفتاب به افق کنگاور19:34:29
اذان مغرب به افق کنگاور19:54:06
نیمه شب شرعی به افق کنگاور23:27:37

اذان صبح به افق کنگاور در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کنگاور امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:44 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کنگاور در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کنگاور امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:44 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کنگاور در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کنگاور امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:44 است.

غروب آفتاب به افق کنگاور در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کنگاور امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:44 است.

اذان مغرب به افق کنگاور در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کنگاور امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:44 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کنگاور در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کنگاور امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:44 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کنگاور چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کنگاور بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا