اوقات شرعی به افق کیش

اوقات شرعی به افق کیش

اوقات شرعی به افق کیش امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح کیش ساعت 03:33:21
  • طلوع آفتاب کیش ساعت 05:04:20
  • اذان ظهر کیش ساعت 11:58:38
  • غروب آفتاب کیش ساعت 18:51:43
  • اذان مغرب کیش ساعت 19:09:12
  • نیمه شب شرعی کیش ساعت 23:12:32
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق کیش
اوقات شرعی کامل به افق کیش تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق کیش03:33:21
طلوع آفتاب به افق کیش05:04:20
اذان ظهر به افق کیش11:58:38
غروب آفتاب به افق کیش18:51:43
اذان مغرب به افق کیش19:09:12
نیمه شب شرعی به افق کیش23:12:32

اذان صبح به افق کیش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق کیش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:21 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق کیش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق کیش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:21 می‌باشد.

اذان ظهر به افق کیش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق کیش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:21 است.

غروب آفتاب به افق کیش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق کیش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:21 است.

اذان مغرب به افق کیش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق کیش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:21 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق کیش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق کیش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:21 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق کیش چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی کیش بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا