اوقات شرعی به افق گالیکش

اوقات شرعی به افق گالیکش

اوقات شرعی به افق گالیکش امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح گالیکش ساعت 02:34:59
  • طلوع آفتاب گالیکش ساعت 04:28:34
  • اذان ظهر گالیکش ساعت 11:51:07
  • غروب آفتاب گالیکش ساعت 19:12:26
  • اذان مغرب گالیکش ساعت 19:33:03
  • نیمه شب شرعی گالیکش ساعت 22:53:43
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق گالیکش
اوقات شرعی کامل به افق گالیکش تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق گالیکش02:34:59
طلوع آفتاب به افق گالیکش04:28:34
اذان ظهر به افق گالیکش11:51:07
غروب آفتاب به افق گالیکش19:12:26
اذان مغرب به افق گالیکش19:33:03
نیمه شب شرعی به افق گالیکش22:53:43

اذان صبح به افق گالیکش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق گالیکش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:34:59 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق گالیکش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق گالیکش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:34:59 می‌باشد.

اذان ظهر به افق گالیکش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق گالیکش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:34:59 است.

غروب آفتاب به افق گالیکش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق گالیکش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:34:59 است.

اذان مغرب به افق گالیکش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق گالیکش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:34:59 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق گالیکش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق گالیکش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:34:59 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق گالیکش چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی گالیکش بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا