اوقات شرعی به افق گرمسار

اوقات شرعی به افق گرمسار

اوقات شرعی به افق گرمسار امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح گرمسار ساعت 02:59:48
  • طلوع آفتاب گرمسار ساعت 04:47:27
  • اذان ظهر گرمسار ساعت 12:03:58
  • غروب آفتاب گرمسار ساعت 19:19:14
  • اذان مغرب گرمسار ساعت 19:39:05
  • نیمه شب شرعی گرمسار ساعت 23:09:31
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق گرمسار
اوقات شرعی کامل به افق گرمسار تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق گرمسار02:59:48
طلوع آفتاب به افق گرمسار04:47:27
اذان ظهر به افق گرمسار12:03:58
غروب آفتاب به افق گرمسار19:19:14
اذان مغرب به افق گرمسار19:39:05
نیمه شب شرعی به افق گرمسار23:09:31

اذان صبح به افق گرمسار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق گرمسار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:48 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق گرمسار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق گرمسار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:48 می‌باشد.

اذان ظهر به افق گرمسار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق گرمسار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:48 است.

غروب آفتاب به افق گرمسار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق گرمسار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:48 است.

اذان مغرب به افق گرمسار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق گرمسار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:48 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق گرمسار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق گرمسار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:48 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق گرمسار چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی گرمسار بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا