اوقات شرعی به افق گرگان

اوقات شرعی به افق گرگان

اوقات شرعی به افق گرگان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح گرگان ساعت 02:41:39
  • طلوع آفتاب گرگان ساعت 04:33:55
  • اذان ظهر گرگان ساعت 11:55:12
  • غروب آفتاب گرگان ساعت 19:15:14
  • اذان مغرب گرگان ساعت 19:35:41
  • نیمه شب شرعی گرگان ساعت 22:58:27
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق گرگان
اوقات شرعی کامل به افق گرگان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق گرگان02:41:39
طلوع آفتاب به افق گرگان04:33:55
اذان ظهر به افق گرگان11:55:12
غروب آفتاب به افق گرگان19:15:14
اذان مغرب به افق گرگان19:35:41
نیمه شب شرعی به افق گرگان22:58:27

اذان صبح به افق گرگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق گرگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:39 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق گرگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق گرگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:39 می‌باشد.

اذان ظهر به افق گرگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق گرگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:39 است.

غروب آفتاب به افق گرگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق گرگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:39 است.

اذان مغرب به افق گرگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق گرگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:39 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق گرگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق گرگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:39 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق گرگان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی گرگان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا