اوقات شرعی به افق گلوگاه

اوقات شرعی به افق گلوگاه

اوقات شرعی به افق گلوگاه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح گلوگاه ساعت 02:45:20
  • طلوع آفتاب گلوگاه ساعت 04:37:09
  • اذان ظهر گلوگاه ساعت 11:57:58
  • غروب آفتاب گلوگاه ساعت 19:17:32
  • اذان مغرب گلوگاه ساعت 19:37:56
  • نیمه شب شرعی گلوگاه ساعت 23:01:26
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق گلوگاه
اوقات شرعی کامل به افق گلوگاه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق گلوگاه02:45:20
طلوع آفتاب به افق گلوگاه04:37:09
اذان ظهر به افق گلوگاه11:57:58
غروب آفتاب به افق گلوگاه19:17:32
اذان مغرب به افق گلوگاه19:37:56
نیمه شب شرعی به افق گلوگاه23:01:26

اذان صبح به افق گلوگاه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق گلوگاه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:45:20 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق گلوگاه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق گلوگاه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:45:20 می‌باشد.

اذان ظهر به افق گلوگاه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق گلوگاه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:45:20 است.

غروب آفتاب به افق گلوگاه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق گلوگاه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:45:20 است.

اذان مغرب به افق گلوگاه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق گلوگاه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:45:20 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق گلوگاه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق گلوگاه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:45:20 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق گلوگاه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی گلوگاه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا