اوقات شرعی به افق گناباد

اوقات شرعی به افق گناباد

اوقات شرعی به افق گناباد امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح گناباد ساعت 02:38:32
  • طلوع آفتاب گناباد ساعت 04:24:03
  • اذان ظهر گناباد ساعت 11:38:14
  • غروب آفتاب گناباد ساعت 18:51:11
  • اذان مغرب گناباد ساعت 19:10:45
  • نیمه شب شرعی گناباد ساعت 22:44:52
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق گناباد
اوقات شرعی کامل به افق گناباد تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق گناباد02:38:32
طلوع آفتاب به افق گناباد04:24:03
اذان ظهر به افق گناباد11:38:14
غروب آفتاب به افق گناباد18:51:11
اذان مغرب به افق گناباد19:10:45
نیمه شب شرعی به افق گناباد22:44:52

اذان صبح به افق گناباد در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق گناباد امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:38:32 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق گناباد در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق گناباد امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:38:32 می‌باشد.

اذان ظهر به افق گناباد در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق گناباد امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:38:32 است.

غروب آفتاب به افق گناباد در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق گناباد امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:38:32 است.

اذان مغرب به افق گناباد در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق گناباد امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:38:32 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق گناباد در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق گناباد امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:38:32 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق گناباد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی گناباد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا