اوقات شرعی به افق گیلان غرب

اوقات شرعی به افق گیلان غرب

اوقات شرعی به افق گیلان غرب امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح گیلان غرب ساعت 03:31:08
  • طلوع آفتاب گیلان غرب ساعت 05:16:03
  • اذان ظهر گیلان غرب ساعت 12:29:32
  • غروب آفتاب گیلان غرب ساعت 19:41:46
  • اذان مغرب گیلان غرب ساعت 20:01:15
  • نیمه شب شرعی گیلان غرب ساعت 23:36:27
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق گیلان غرب
اوقات شرعی کامل به افق گیلان غرب تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق گیلان غرب03:31:08
طلوع آفتاب به افق گیلان غرب05:16:03
اذان ظهر به افق گیلان غرب12:29:32
غروب آفتاب به افق گیلان غرب19:41:46
اذان مغرب به افق گیلان غرب20:01:15
نیمه شب شرعی به افق گیلان غرب23:36:27

اذان صبح به افق گیلان غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق گیلان غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:08 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق گیلان غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق گیلان غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:08 می‌باشد.

اذان ظهر به افق گیلان غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق گیلان غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:08 است.

غروب آفتاب به افق گیلان غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق گیلان غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:08 است.

اذان مغرب به افق گیلان غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق گیلان غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:08 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق گیلان غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق گیلان غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:08 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق گیلان غرب چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی گیلان غرب بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا