اوقات شرعی به افق یاسوج

اوقات شرعی به افق یاسوج

اوقات شرعی به افق یاسوج امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح یاسوج ساعت 03:24:11
  • طلوع آفتاب یاسوج ساعت 05:02:02
  • اذان ظهر یاسوج ساعت 12:06:43
  • غروب آفتاب یاسوج ساعت 19:10:10
  • اذان مغرب یاسوج ساعت 19:28:40
  • نیمه شب شرعی یاسوج ساعت 23:17:11
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق یاسوج
اوقات شرعی کامل به افق یاسوج تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق یاسوج03:24:11
طلوع آفتاب به افق یاسوج05:02:02
اذان ظهر به افق یاسوج12:06:43
غروب آفتاب به افق یاسوج19:10:10
اذان مغرب به افق یاسوج19:28:40
نیمه شب شرعی به افق یاسوج23:17:11

اذان صبح به افق یاسوج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق یاسوج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:11 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق یاسوج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق یاسوج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:11 می‌باشد.

اذان ظهر به افق یاسوج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق یاسوج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:11 است.

غروب آفتاب به افق یاسوج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق یاسوج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:11 است.

اذان مغرب به افق یاسوج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق یاسوج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:11 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق یاسوج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق یاسوج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:11 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق یاسوج چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی یاسوج بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا