اوقات شرعی به افق یزد

اوقات شرعی به افق یزد

اوقات شرعی به افق یزد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح یزد ساعت 03:07:46
  • طلوع آفتاب یزد ساعت 04:47:52
  • اذان ظهر یزد ساعت 11:55:31
  • غروب آفتاب یزد ساعت 19:01:56
  • اذان مغرب یزد ساعت 19:20:45
  • نیمه شب شرعی یزد ساعت 23:04:51
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق یزد
اوقات شرعی کامل به افق یزد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق یزد03:07:46
طلوع آفتاب به افق یزد04:47:52
اذان ظهر به افق یزد11:55:31
غروب آفتاب به افق یزد19:01:56
اذان مغرب به افق یزد19:20:45
نیمه شب شرعی به افق یزد23:04:51

اذان صبح به افق یزد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق یزد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:46 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق یزد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق یزد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:46 می‌باشد.

اذان ظهر به افق یزد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق یزد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:46 است.

غروب آفتاب به افق یزد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق یزد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:46 است.

اذان مغرب به افق یزد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق یزد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:46 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق یزد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق یزد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:46 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق یزد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی یزد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا