اوقات شرعی به افق آباده

اوقات شرعی به افق آباده

اوقات شرعی به افق آباده امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آباده ساعت 03:18:04
  • طلوع آفتاب آباده ساعت 04:56:44
  • اذان ظهر آباده ساعت 12:02:31
  • غروب آفتاب آباده ساعت 19:07:04
  • اذان مغرب آباده ساعت 19:25:41
  • نیمه شب شرعی آباده ساعت 23:12:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آباده
اوقات شرعی کامل به افق آباده تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آباده03:18:04
طلوع آفتاب به افق آباده04:56:44
اذان ظهر به افق آباده12:02:31
غروب آفتاب به افق آباده19:07:04
اذان مغرب به افق آباده19:25:41
نیمه شب شرعی به افق آباده23:12:34

اذان صبح به افق آباده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آباده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:04 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آباده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آباده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:04 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آباده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آباده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:04 است.

غروب آفتاب به افق آباده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آباده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:04 است.

اذان مغرب به افق آباده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آباده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:04 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آباده در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آباده امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:04 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آباده چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آباده بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا