اوقات شرعی به افق ایذه

اوقات شرعی به افق ایذه

اوقات شرعی به افق ایذه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ایذه ساعت 03:26:19
  • طلوع آفتاب ایذه ساعت 05:06:16
  • اذان ظهر ایذه ساعت 12:13:42
  • غروب آفتاب ایذه ساعت 19:19:53
  • اذان مغرب ایذه ساعت 19:38:40
  • نیمه شب شرعی ایذه ساعت 23:23:06
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ایذه
اوقات شرعی کامل به افق ایذه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ایذه03:26:19
طلوع آفتاب به افق ایذه05:06:16
اذان ظهر به افق ایذه12:13:42
غروب آفتاب به افق ایذه19:19:53
اذان مغرب به افق ایذه19:38:40
نیمه شب شرعی به افق ایذه23:23:06

اذان صبح به افق ایذه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ایذه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:19 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ایذه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ایذه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:19 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ایذه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ایذه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:19 است.

غروب آفتاب به افق ایذه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ایذه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:19 است.

اذان مغرب به افق ایذه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ایذه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:19 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ایذه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ایذه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:26:19 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ایذه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ایذه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا