اوقات شرعی به افق جیرفت

اوقات شرعی به افق جیرفت

اوقات شرعی به افق جیرفت امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح جیرفت ساعت 03:06:41
  • طلوع آفتاب جیرفت ساعت 04:41:26
  • اذان ظهر جیرفت ساعت 11:41:39
  • غروب آفتاب جیرفت ساعت 18:40:38
  • اذان مغرب جیرفت ساعت 18:58:40
  • نیمه شب شرعی جیرفت ساعت 22:53:40
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق جیرفت
اوقات شرعی کامل به افق جیرفت تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق جیرفت03:06:41
طلوع آفتاب به افق جیرفت04:41:26
اذان ظهر به افق جیرفت11:41:39
غروب آفتاب به افق جیرفت18:40:38
اذان مغرب به افق جیرفت18:58:40
نیمه شب شرعی به افق جیرفت22:53:40

اذان صبح به افق جیرفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق جیرفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:41 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق جیرفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق جیرفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:41 می‌باشد.

اذان ظهر به افق جیرفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق جیرفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:41 است.

غروب آفتاب به افق جیرفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق جیرفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:41 است.

اذان مغرب به افق جیرفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق جیرفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:41 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق جیرفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق جیرفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:41 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق جیرفت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی جیرفت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا