اوقات شرعی به افق زاهدان

اوقات شرعی به افق زاهدان

اوقات شرعی به افق زاهدان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح زاهدان ساعت 02:52:36
  • طلوع آفتاب زاهدان ساعت 04:28:14
  • اذان ظهر زاهدان ساعت 11:29:46
  • غروب آفتاب زاهدان ساعت 18:30:04
  • اذان مغرب زاهدان ساعت 18:48:14
  • نیمه شب شرعی زاهدان ساعت 22:41:20
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق زاهدان
اوقات شرعی کامل به افق زاهدان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق زاهدان02:52:36
طلوع آفتاب به افق زاهدان04:28:14
اذان ظهر به افق زاهدان11:29:46
غروب آفتاب به افق زاهدان18:30:04
اذان مغرب به افق زاهدان18:48:14
نیمه شب شرعی به افق زاهدان22:41:20

اذان صبح به افق زاهدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق زاهدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:36 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق زاهدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق زاهدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:36 می‌باشد.

اذان ظهر به افق زاهدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق زاهدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:36 است.

غروب آفتاب به افق زاهدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق زاهدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:36 است.

اذان مغرب به افق زاهدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق زاهدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:36 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق زاهدان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق زاهدان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:36 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق زاهدان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی زاهدان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا