اوقات شرعی به افق سنندج

اوقات شرعی به افق سنندج

اوقات شرعی به افق سنندج امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سنندج ساعت 03:20:37
  • طلوع آفتاب سنندج ساعت 05:08:28
  • اذان ظهر سنندج ساعت 12:25:11
  • غروب آفتاب سنندج ساعت 19:40:38
  • اذان مغرب سنندج ساعت 20:00:31
  • نیمه شب شرعی سنندج ساعت 23:30:38
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سنندج
اوقات شرعی کامل به افق سنندج تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سنندج03:20:37
طلوع آفتاب به افق سنندج05:08:28
اذان ظهر به افق سنندج12:25:11
غروب آفتاب به افق سنندج19:40:38
اذان مغرب به افق سنندج20:00:31
نیمه شب شرعی به افق سنندج23:30:38

اذان صبح به افق سنندج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سنندج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:37 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سنندج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سنندج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:37 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سنندج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سنندج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:37 است.

غروب آفتاب به افق سنندج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سنندج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:37 است.

اذان مغرب به افق سنندج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سنندج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:37 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سنندج در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سنندج امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:37 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سنندج چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سنندج بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا