اوقات شرعی به افق گلپایگان

اوقات شرعی به افق گلپایگان

اوقات شرعی به افق گلپایگان امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح گلپایگان ساعت 03:16:43
  • طلوع آفتاب گلپایگان ساعت 05:00:07
  • اذان ظهر گلپایگان ساعت 12:11:50
  • غروب آفتاب گلپایگان ساعت 19:22:20
  • اذان مغرب گلپایگان ساعت 19:41:36
  • نیمه شب شرعی گلپایگان ساعت 23:19:32
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق گلپایگان
اوقات شرعی کامل به افق گلپایگان تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق گلپایگان03:16:43
طلوع آفتاب به افق گلپایگان05:00:07
اذان ظهر به افق گلپایگان12:11:50
غروب آفتاب به افق گلپایگان19:22:20
اذان مغرب به افق گلپایگان19:41:36
نیمه شب شرعی به افق گلپایگان23:19:32

اذان صبح به افق گلپایگان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق گلپایگان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:43 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق گلپایگان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق گلپایگان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:43 می‌باشد.

اذان ظهر به افق گلپایگان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق گلپایگان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:43 است.

غروب آفتاب به افق گلپایگان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق گلپایگان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:43 است.

اذان مغرب به افق گلپایگان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق گلپایگان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:43 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق گلپایگان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق گلپایگان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:43 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق گلپایگان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی گلپایگان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا